Komanda ir rėmėjai

Dėkojame mūsų brangiems pagalbininkams, be kurių Medijų evangelizacijos projekto nebūtų.

Už vertimus:

Rasai Arslan
Editai Baltrūnaitei
Raimai Bielskytei
Violetai Chochlovienei

Šarūnei Jasiūnaitei
Simonai Jocevičiūtei
Norai Kančauskytei
Kotrynai Lipavičiūtei
Antanui Lukštai
Ingai Mitkutei

Salomėjai Fernandez Montojo
Rūtai Rušinskienei
Agnei Obelenytei
Mortai Šiliūnaitei

Miglei Urbonienei
Domantui Žėkui
Saulenai Žiugždaitei


Už teksto redagavimą:

Janinai Mackelienei
Jurgitai Matulevičiūtei
Ses. Faustinai Elenai Andrulytei

Už įgarsinimus:

Aidui Ivanauskui
Gabrielei Jagminaitei
Eglei Kaminskaitei
Viliui Kaminskui
Jurgai Karosaitei
Vykintui Kuodžiui
Rimantui Macevičiui
Jurgitai Matulevičiūtei

Už garso režisūrą:

Gabrielei Jagminaitei
Linui Kaminskui
Rimui Macevičiui

Už animacijų redagavimą:

Aistei Dusevičiūtei
Linui Nazarenkai

Už interneto svetainių ir socialinių tinklų puslapių administravimą:

Editai Baltrūnaitei
Rolandui Dunduliui
Gabrielei Jagminaitei

Rimui Macevičiui
Evaldui Mažuknai
Kristinai Streikutei

Už maketavimą:

Aistei Karpytei
Jurgai Karosaitei

Linui Nazarenkai

Už pagalbą apskaitoje ir organizavime:

Ingridai Andrulytei
Gabrielei Jagminaitei
Arūnui Urniežiui

Už geras idėjas, patarimus ir palaikymą:

Algirdui Augustaičiui
Dariui Chmieliauskui
Laurynui Jacevičiui
Andriui Jakeliui
Dianai Judkevič

Rasai Kazlaitei
Artūrui Lukaševičiui
Gintarui Raslanui
Hermanui Solovjovui
Linai Šulcienei
Gediminui Jonui Urbonui
Vysk. Lionginui Virbalui
Tomui Zubačikui

Už finansinę paramą:

Immaculata fondui
Lietuvių katalikų religinei šalpai
Kauno arkivyskupijai
Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčiai
Klaipėdos Miesto bažnyčiai
UAB “Inoko”
UAB “Konkordija”
Džiugui Kuliešiui