Medijų evangelizacijos projektas

Kad Bažnyčia vėl taptų pilna…

Mūsų darbaiParemkite

Mūsų vizija

Naujosios medijos suteikia galimybę greitai pasiekti daugybę žmonių ir įtikinamai perduoti jiems žinią. Turime svajonę, kad Evangelijos žinia grožio, šviesos ir technologijų pagalba greitai ir naujai išplis po visas Lietuvos mokyklas, miestus ir kaimus.

Mūsų istorija

Mūsų istorija

VDU Katalikų teologijos fakultete paskaitų metu tarp dėstytojų ir studentų brendo mintis sukurti arba išversti daugiau krikščioniškos audiovizualinės medžiagos evangelizacijai, tikybos mokymui ir katechezei. Tuomet Kauno arkivyskupijos katechetikos centras šiam projektui gavo paramą iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos. Idėjos pamažu virto realybe. Galiausiai susibūrė iniciatyvinė grupė, kuri tęsia pradėtus darbus.

Komanda ir rėmėjai

Padėkite mums pagauti Dievo siųstą bangą

Kadangi medijų evangelizacijos darbai reikalauja ilgalaikio specialistų darbo, mums reikalingas finansavimas, kad galėtume mokėti jiems atlygį. Nuo gautos paramos priklauso mūsų darbų kiekis ir kokybė.

Paremkite

 • “Bažnyčia jaustųsi nusikaltusi Viešpačiui, jei nesinaudotų šiomis galingomis priemonėmis, kurias žmogaus protas kasdien daro vis tobulesnes.”

  Popiežius Paulius VI
 • „Bažnyčia privalo naudotis visomis “kompiuterinio amžiaus” galimybėmis, kad tarnautų kiekvieno asmens žmogiškajam bei transcendentiniam pašaukimui ir taip pašlovintų Tėvą, iš kurio kyla visa, kas gera.”

  Popiežius Jonas Paulius II
 • „Šiame pasaulyje visuomenės medijos gali padėti mums pasijusti vieni kitiems artimesniems, išugdyti naują žmonių šeimos vienybės jausmą, kuris skatintų būti solidarius ir rimčiau įsipareigoti siekti oresnio gyvenimo.”

   

  Popiežius Pranciškus